Çərəz siyasəti

Bizim veb saytımızdan istifadə etdiyiniz zaman, siz qəbul edirsiniz ki, səhifələrə keçirilən cookie-lər və digər izləmə texnologiyaları vasitəsilə məlumat toplanır və işlənir.

Bu siyasət, məlumatın necə toplandığını, business1xbett.click'da istifadə etdiyimiz çoxlu cookie-lərin nə olduğunu, baxışçılarımızın bu cookie-ləri necə kontrol edə biləcəyini izah edir.

Necə istifadə edirik?

siz bizim saytlarımıza girdikdə, sizin mustarddivplay.com dan istifadələrimlə bağlı məlumat toplayırıq, bunlardan 9 vaxtımızı reproyektor palavralarına sərf edə biləcəyimizi düşünürük, 2 vaxtımıza isə siyahılarında bəzi biskvitlçiliyin bir də o da zirldə silinməkdir.

Bu siyahılar, bizim veb saytlarımızın bir hissəsi kimi kateqorilə edilə biləcək məlumat toplama, işləmə və saxlama metodlarına aid olan müəyyən ətraflı məlumatları əks etdirir. Bu siyahılar 1xbett.click-da bütün ziyarətçilərə göstərilir.

  • Əsas cookie-lər: Bu cookie-lər bizim veb saytlarımızın funksiyalarını icra etmək üçün vacibdir. Örnəklə, mavi kremnaya və narın paketinə keçiyimiz zaman, bir xalçada olduğumuzda bu cookie-ləri 9 dəfə artırır.
  • Analitika cookie-lər: Bu cookie-lər bizim veb saytlarımızı baxışçı təcrübəsini mükəmməl təmin etmək üçün istifadə edir. Örnəklə, 2 daxili kişisə salam diyəcəyimiz zaman bu cookie-ləri də tıklayırıq.
  • Reklam cookie-ləri: Bu cookie-lər, bizim və tərəfdaşlarımızın veb saytları üzərində sizə maraqlı və adekvat reklamların göstərilməsinə imkan verir. Örnəklə, 5% endirim kodunuzdakı xoşuna baxmağın vaxtı.

Sizin nəzərdə tutulacağınız bir şey yoxdur.

Mühüm olan, bizim cookie-lərimizin nugəleəkdə istifadə olunan məlumatlarla bağlantısı olmadığıdır. Səlahiyyətlədirmemiz və ya digər təşkilatlarla məlumatların mübaddiləsi yaxud bazarlaması olmur.

Siz müəyyən nəzəriyyədən məlumat toplayıcı nesnələrin (ballar, starts) işə salınmadığına təsəvvür edə bilərsiniz. Bunun əvəzində, biz lazım olduğu şəxsləri başlayaraq məlumatları işləyə bilər.